...

Lagändringar i lägenhet

Den 1 januari 2023 ändras bostadsrättslagen kring renoveringar, åtgärder och förändringar. Du som sitter i en bostadsrättsförenings styrelse måste känna till vad en boende får göra för förändringar i sin lägenhet.

Innehållsförteckning

Lagändring bostadsrätt 2023

Översynen genomförd enligt EU:s direktiv

I takt med att bostadsrättslagstiftningen uppdateras, är det viktigt för bostadsrättshavare att hålla sig informerade om de senaste förändringarna. Från och med 2023 införs nya regler som påverkar vad som krävs för att genomföra renoveringar och ändringar i din lägenhet. Här är vad du behöver veta:

Godkännande för renoveringar

För närvarande kräver genomförandet av vissa åtgärder i din bostadsrätt att du får ett förhandsgodkännande från styrelsen. Dessa åtgärder inkluderar men är inte begränsade till:
Det är möjligt för föreningar att specificera i stadgarna att styrelsens godkännande inte krävs för dessa åtgärder, enligt Pernilla Carring, senior specialist på bostadsrätter.

Utvidgade krav för tillstånd

Från 1 januari 2023 utvidgas kraven för vilka typer av åtgärder som kräver styrelsens tillstånd:
Styrelsen är ansvarig för att göra en oberoende bedömning av byggnadens värde ur dessa perspektiv och hur en åtgärd kan påverka andra boende i föreningen.

Bostadsrättslagen – Borättkväll 26 januari 2023

Avsnittet handlar om de nya reglerna i bostadsrättslagen med speciell betoning på reglerna kring renovering av bostadsrätter.

Text och video taget från YouTube kanalen Borätt Forum Play

Konsekvenser vid regelöverträdelser

Om en bostadsrättshavare tar sig för att genomföra renoveringar eller andra åtgärder utan att först ha säkrat det obligatoriska godkännandet från styrelsen, och detta resulterar i skador, står styrelsen i sin rätt att begära att lägenheten återförs till sitt ursprungliga skick. 

Vidare är det inom föreningens befogenheter att vidta åtgärder, såsom utfärdande av rättelseanmaningar för misskötsel av bostaden. Skulle styrelsen avslå en ansökan om tillstånd, har bostadsrättshavaren rätt att överklaga detta beslut först till hyresnämnden och, om så behövs, vidare till hovrätten. Dessutom kan föreningen kräva att bostadsrättshavaren på egen bekostnad rättar till brister som uppstått till följd av icke godkända åtgärder. 

Det är även värt att understryka att om renoveringar utförs utan det erforderliga tillståndet, kan detta resultera i att bostadsrättshavaren förlorar sin nyttjanderätt till lägenheten, vilket i sin tur kan leda till uppsägning från föreningens sida.

Vikten av Föreningens Stadgar

Föreningens stadgar måste nu tydligt ange att tillstånd krävs för åtgärder enligt lag, och det är inte längre möjligt att avvika från denna bestämmelse. Detta säkerställer att alla bostadsrättshavare är medvetna om sina skyldigheter och de regler som gäller för att upprätthålla en harmonisk boendemiljö.

Genom att följa dessa riktlinjer kan bostadsrättshavare undvika potentiella tvister och säkerställa att deras renoveringsprojekt genomförs smidigt och i enlighet med gällande regelverk.

Avslutande tankar

Att följa de nya reglerna kring renoveringar i bostadsrätter kräver omsorg och samarbete. Det är viktigt för bostadsrättshavare att förstå och respektera dessa riktlinjer för att undvika problem.

Genom att proaktivt söka styrelsens godkännande och följa föreningens stadgar kan du vara säker på att dina renoveringsprojekt inte bara förbättrar ditt hem utan också upprätthåller en god relation till din bostadsrättsförening och dina grannar.

Kom ihåg planera väl och att ha regelbunden kommunikation, det är viktigt för framgång och laglig förändring i ditt bostadsrättsboende.

Kontakta oss på Svea Fastighetsförvaltning för mer information.

Artikel inspirerad av fastighetsägarna.

Johan Alkemyr – Gästbloggare och CEO på UnityWebb

Relaterade Artiklar

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning i din bostadsrättsförening

Förståelse för ekonomisk förvaltning i bostadsrättsföreningar Varför det är viktigt Ekonomisk förvaltning är en vital del i styrelsearbetet för en bostadsrättsförening. Oavsett om du nyligen blivit ordförande eller är en långvarig medlem av

Läs Mer »

Vill du veta mer?

UC kredit Guld

SVEA FASTIGHETSFÖRVALTNING INGÅR I SAMMA KONCERN

Sjöstadskajen 1, 178 51 - EKERÖ

08 410 400 14 / 070 875 69 70

info@sveafastighetsforvaltning.se

LYCKAT!

Du kan nu stänga detta fönster

Offertförfrågan

Välkommen till Svea fastighetsförvaltning! Vi erbjuder en användarvänlig och optimerad lösning för offertförfrågan inom fastighetsförvaltning för både föreningar och företag.
Genom att fylla i vårt formulär kan du snabbt och smidigt begära en offert anpassad efter dina specifika behov.

Vår erfarna personal kommer att behandla din offertförfrågan noggrant och ge dig en konkurrenskraftig offert inom kort tid.
Tveka inte att skicka en offertförfrågan och ta det första steget mot att få en skräddarsydd lösning för din fastighet. Vi är stolta över att vara din pålitliga partner inom fastighetsförvaltning.

Felanmälan

Vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta jouren. Ett ärende är akut om det innebär risk för skada på egendom eller person. Om felet inte är akut och kan hanteras som felanmälan rekommenderar vi att ni kontaktar felanmälan vardagar 07-16. Observera att ärenden på jourtid debiteras extra.

Vill du anmäla att något är trasigt eller ur funktion i allmänna utrymmen? Ring oss vardagar mellan 08-16. Är du bostadsrättsinnehavare kan du också anlita oss för att arbeten i din lägenhet men då debiteras du och inte din förening/hyresvärd.

Felanmälan vardagar: 08:00 – 16:00

08 – 410 409 15

Jourtelefon alla dagar 16:00-08:00

08 – 400 209 84