...

Vad innebär underhåll i en bostadsrätt?

Att stöta på problem i hemmet efter en resa är ingen ovanlighet. Kanske upptäcker du ett inbrottsförsök med skadad dörr och lås, en överhettad lägenhet på grund av havererad ventilation, eller att gemensamma faciliteter som torktumlaren inte fungerar. I dessa situationer uppstår frågan: vem bör rätta till dessa fel – är det jag som bostadsrättshavare eller föreningen?

Innehållsförteckning

underhåll i bostadsrätt

Underhållsfördelningens grunder

Underhåll handlar om att bevara gott skick och den som ansvarar för något trasigt bör också åtgärda det. Lagar och föreningens stadgar styr denna ansvarsfördelning. Generellt ansvarar bostadsrättshavaren för inomhusmiljön, medan föreningen sköter externa delar. Stadgarna ger specifik vägledning om denna uppdelning. Att ha underhållsansvar betyder också att ha bestämmanderätt över underhållsbeslut. Till exempel kan inte styrelsen tvinga fram tapetbyte på grund av estetiska skäl, likaså kan bostadsrättshavare inte kräva att styrelsen målar om trapphuset. Dock kan föreningsstämman ha det slutgiltiga ordet i vissa större frågor, men sådana beslut bör hanteras med omsorg och vissa kräver två tredjedelars majoritet och hyresnämndens tillstånd.

Styrelsens och föreningens roll

Styrelsens roll är att sköta den dagliga förvaltningen och se till att fastigheten hålls i gott skick. Detta omfattar yttre underhåll som tak, fasader, samt el- och vattenledningar upp till lägenheterna och de gemensamma utrymmena.

Bostadsrättshavarens skyldigheter

Som bostadsrättshavare är du skyldig att på egen bekostnad hålla din lägenhet i bra skick. Detta ansvar definieras närmare i upplåtelseavtalet och föreningens stadgar, där det interna underhållet såsom ytskikt och annat inom lägenheten ofta ingår.

Här nämner Pontus på ByggSnack, en YouTube kanal.
Där går han igenom några snabba Tips för renovering, mer för dig som är ute efter att underhålla din bostad billigt och höja värdet samtidigt.

Stämmans beslutsmakt

Stämman spelar en viktig roll då den kan besluta om större förändringar på fastigheten eller ingrepp i bostadsrättshavarens lägenhet. Vissa underhållsåtgärder, som rör flera lägenheter, kan kräva stämmans godkännande, speciellt när det gäller mer omfattande arbeten.

Ansvarsfördelning vid skador

Vid skador, som efter inbrott, avgör stadgarna ansvar. Ytterdörr och karm tillhör vanligtvis föreningen, medan låset är bostadsrättshavarens ansvar. Vid större skador, som vattenskador, bär bostadsrättshavaren ansvar endast om vårdslöshet kan bevisas.

Tips för bostadsrättshavare

Stöd och resurser för bostadsrättshavare

Att förstå ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och föreningen är avgörande för ett harmoniskt boende. Varje bostadsrättshavare bör investera tid i att lära sig om de olika ansvarsområdena för att förebygga framtida konflikter. Det är lika viktigt att hålla sig uppdaterad med föreningens stadgar som kan förändras över tid och anpassas efter nya lagar och förordningar. Om du känner dig osäker på något eller om du stöter på ett problem som känns för komplicerat att hantera på egen hand, kom ihåg att hjälp finns att få. Bostadsrättsföreningar erbjuder ofta rådgivning och kan hjälpa till med att navigera i de mer komplexa frågorna som rör ditt boende. För att säkerställa att du får den hjälp och de svar du behöver, kontakta oss via vårt kontaktformulär eller på telefon. Vi är här för att bistå dig genom varje steg i ditt bostadsrättsägande, från underhåll till juridiska frågeställningar. Låt oss tillsammans skapa en trivsam och trygg bostadsmiljö.

Johan Alkemyr – Gästbloggare och CEO på UnityWebb

Relaterade Artiklar

Lokalkonvertering Stockholm

Lokalkonvertering Stockholm

Optimera din BRFs ekonomi och sammanhållning​ Att förstå kundens unika behov och önskemål, med den informationen så kan vi skapa det som denne eftersträvar. Vi blandar funktion med estetik och utför lösningar som

Läs Mer »
Lagändring bostadsrätt 2023

Lagändringar om ombyggnation

Lagändringar i lägenhet Den 1 januari 2023 ändras bostadsrättslagen kring renoveringar, åtgärder och förändringar. Du som sitter i en bostadsrättsförenings styrelse måste känna till vad en boende får göra för förändringar i sin

Läs Mer »
Ekonomisk återhämtning fastighetsvörvaltning

Återhämtning på Bostadsmarknaden i Stockholm

Återhämtning på bostadsmarknaden under 2024 I köp- och säljförhållanden Enligt den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, som är Sveriges största mäklarföretag, visar bostadsmarknaden tecken på återhämtning.  I denna undersökning deltog 418 mäklare som gav

Läs Mer »

Vill du veta mer?

UC kredit Guld

SVEA FASTIGHETSFÖRVALTNING INGÅR I SAMMA KONCERN

Sjöstadskajen 1, 178 51 - EKERÖ

08 410 400 14 / 070 875 69 70

info@sveafastighetsforvaltning.se

LYCKAT!

Du kan nu stänga detta fönster

Offertförfrågan

Välkommen till Svea fastighetsförvaltning! Vi erbjuder en användarvänlig och optimerad lösning för offertförfrågan inom fastighetsförvaltning för både föreningar och företag.
Genom att fylla i vårt formulär kan du snabbt och smidigt begära en offert anpassad efter dina specifika behov.

Vår erfarna personal kommer att behandla din offertförfrågan noggrant och ge dig en konkurrenskraftig offert inom kort tid.
Tveka inte att skicka en offertförfrågan och ta det första steget mot att få en skräddarsydd lösning för din fastighet. Vi är stolta över att vara din pålitliga partner inom fastighetsförvaltning.

Felanmälan

Vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta jouren. Ett ärende är akut om det innebär risk för skada på egendom eller person. Om felet inte är akut och kan hanteras som felanmälan rekommenderar vi att ni kontaktar felanmälan vardagar 07-16. Observera att ärenden på jourtid debiteras extra.

Vill du anmäla att något är trasigt eller ur funktion i allmänna utrymmen? Ring oss vardagar mellan 08-16. Är du bostadsrättsinnehavare kan du också anlita oss för att arbeten i din lägenhet men då debiteras du och inte din förening/hyresvärd.

Felanmälan vardagar: 08:00 – 16:00

08 – 410 409 15

Jourtelefon alla dagar 16:00-08:00

08 – 400 209 84