...

Hållbarhet i centrum: Framtidens fastighetsförvaltning

Vårt fokus som fastighetsförvaltare ligger på att hjälpa våra kunder att ta hand om sin fastighet, se potentialen i det befintliga beståndet och förädla det på ett hållbart sätt. I dagens fastighetsförvaltningsbransch är hållbarhet inte bara en trend, utan en nödvändighet. Vi strävar efter att implementera gröna lösningar, från energieffektiva system till återvinningsprogram, för att minska fastigheternas koldioxidavtryck. Genom att tänka långsiktigt och integrera hållbarhetsstrategier bidrar vi till en mer hållbar framtid, samtidigt som vi ökar värdet på fastigheterna. Vår ambition är att leda vägen inom hållbar fastighetsförvaltning.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Vi hjälper och vägleder er till långsiktig energieffektivisering och bättre ekonomi genom att optimera och bevaka förbrukning av värme, vatten och energi samt rekommendera avtal med förnybar el.

Genom att se över förutsättningarna för bättre isolering, bättre fönster, energieffektiv ventilation, LED belysning med mera så kan också betydande energibesparingar möjliggöras. Vi hjälper er även att utforska era förutsättningarna för solceller och laddstationer.

Hållbarhet i Svea fastighetsförvaltning

FLEXIBILITET OCH ANPASSNINGSBARHET

Hur kan era lokaler och ytor nyttjas så effektivt som möjligt? Finns det möjligheter för co-working platser eller andra gemenskapsytor så exempelvis gym eller odlingsplatser. Vi hjälper er att identifiera nya möjligheter för ökad trivsel och bättre ekonomi. Har ni kanske tomma lokaler som ni kan hyra ut via vår samarbetspartner Vakansa?

ikon för hållbarhet

LIVSCYKELTÄNKANDE OCH CIRKULARITET

Genom att serva och underhålla era tekniska installationer så hjälper vi er att förbättra förutsättningarna för en maximal livscykel för era investeringar.

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Betydelsen av gröna ytor och platser för vila och återhämtning är stor. Vi hjälper er att undersöka era förutsättningar för att utveckla er utemiljö. Kan ni odla på tak eller innergård. Vi rekommenderar er också att odla en bit ängsmark för att ge bra förutsättningar för bin. Genom att bättre ta vara på gemenskapsytor så motverkas ensamhet och isolering och trivsel i föreningen främjas.

GLOBALA MÅLEN FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

Vi använder Globala Målen för hållbar utveckling som en ledstjärna för vårt hållbarhetsarbete. En källa för ny inspiration och nya idéer kring hur vi kan hjälpa våra kunder att ta hand om sina fastigheter och skapa bättre förutsättningar för att leva och bo hållbart. Möten som får hållbarhet att hända.

Har ni tankar och idéer kring hur vi tillsammans kan bidra till mål 11 Hållbara städer och samhällen? Kontakta oss

Svea Fastighetsförvaltning samarbetar med Upgreen AB | Sustainability Sprint

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

BEKRÄFTA KLIMAT FÖRÄNDRINGARNA

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Vill du veta mer?

UC kredit Guld

SVEA FASTIGHETSFÖRVALTNING INGÅR I SAMMA KONCERN

Sjöstadskajen 1, 178 51 - EKERÖ

08 410 400 14 / 070 875 69 70

info@sveafastighetsforvaltning.se

LYCKAT!

Du kan nu stänga detta fönster

Offertförfrågan

Välkommen till Svea fastighetsförvaltning! Vi erbjuder en användarvänlig och optimerad lösning för offertförfrågan inom fastighetsförvaltning för både föreningar och företag.
Genom att fylla i vårt formulär kan du snabbt och smidigt begära en offert anpassad efter dina specifika behov.

Vår erfarna personal kommer att behandla din offertförfrågan noggrant och ge dig en konkurrenskraftig offert inom kort tid.
Tveka inte att skicka en offertförfrågan och ta det första steget mot att få en skräddarsydd lösning för din fastighet. Vi är stolta över att vara din pålitliga partner inom fastighetsförvaltning.

Felanmälan

Vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta jouren. Ett ärende är akut om det innebär risk för skada på egendom eller person. Om felet inte är akut och kan hanteras som felanmälan rekommenderar vi att ni kontaktar felanmälan vardagar 07-16. Observera att ärenden på jourtid debiteras extra.

Vill du anmäla att något är trasigt eller ur funktion i allmänna utrymmen? Ring oss vardagar mellan 08-16. Är du bostadsrättsinnehavare kan du också anlita oss för att arbeten i din lägenhet men då debiteras du och inte din förening/hyresvärd.

Felanmälan vardagar: 08:00 – 16:00

08 – 410 409 15

Jourtelefon alla dagar 16:00-08:00

08 – 400 209 84