...

Översvämningar: 26 Riskzoner identifierade

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har slutfört en ny översyn av områden och fastställt att Sverige har 26 stycken med en avsevärd risk för översvämningar. Denna senaste bedömning inkluderar nya riskzoner såsom Gävle, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås och Varberg.

Innehållsförteckning

översvämningskarta

Översynen genomförd enligt EU:s direktiv

Denna process att peka ut områden med en hög översvämningsrisk utförs i linje med förordningen från 2009 (2009:956) om översvämningsrisker, vilket representerar ett led i hur Sverige efterlever EU:s direktiv om översvämningar. Med en fast cykel på sex år för dessa översyner, visar denna uppdatering en ökning från 25 riskområden som noterades under 2018 års översyn.

En detaljerad titt på riskzoner

MSB:s granskning har täckt Sveriges större vattenleder och kustlinjer, och för första gången har även områden med signifikant risk för skyfallsrelaterade översvämningar inkluderats. De identifierade områdena sträcker sig över hela landet, från Haparanda i norr till Falsterbo i söder.

”Badbassäng inomhus”

”Den snabba snösmältningen tillsammans med kraftig nederbörd har gjort att vattennivåerna stiger kraftigt i hela Skånes inland. En av de som drabbats är Torsten Olsson i Gårdstånga i Eslövs kommun.”
Text och video tagen från Expressens YouTube Kanal.

Statistik och särskilt utsatta områden

Enligt rapporten har följande områden identifierats baserat på deras specifika risker:
Elva av dessa områden klassas som särskilt utsatta eftersom de står inför flera översvämningsrisker samtidigt.

Identifierade områden med betydande översvämningsrisk

Här är en fullständig lista över alla de områden i Sverige som MSB har identifierat som betydande riskzoner för översvämning:

MSB:s synpunkter och uppdateringar

Maja Coghlan från MSB delar insikter om den senaste översynen: ”Flera av områdena är samma som förra gången, men några har tagits bort och några har lagts till. Nytt i denna översyn är att MSB även tittat på översvämningsrisk från skyfall. Förra gången var det bara riskområden vid sjöar, vattendrag och havet. Fem nya områden har tillkommit, främst på grund av uppdaterat underlag för vattendrag- och kustöversvämning, men också på grund av att MSB nu räknar med risker kopplat till skyfall.”

Gävle bland de nya riskområdena

Nya riskområden som identifierats i denna översyn inkluderar:
Coghlan lyfter fram Gävle som ett betydande nytt tillskott till listan över riskområden: ”Ett av de områden som har tillkommit är Gävle. Gävle är identifierat utifrån översvämningsrisk från både vattendrag, hav och skyfall, området har även tidigare drabbats av betydande översvämningar.”

Vikten av fortsatt övervakning

Coghlan betonar vikten av att vara medveten om och förberedd för översvämningsrisker: ”Även fast ett område tagits bort, eller inte är identifierat med betydande översvämningsrisk, kan det fortfarande ske översvämningar där och det kan fortfarande finnas en känd översvämningsproblematik.”

Denna översyn från MSB belyser inte bara de geografiska riskområdena utan också behovet av att fortsätta arbetet med att minska översvämningsriskerna, särskilt i ljuset av klimatförändringarna.

– Översvämningar inträffar regelbundet i Sverige och med de klimatförändringarna som vi ser ut att gå till mötes så kan dessa förväntas ske med en ökad frekvens. Detta visar på hur viktigt det är att arbeta med översvämningsrisker för att reducera både befintliga risknivåer och anpassa samhället till nuvarande, och med klimatförändringarna, kommande översvämningsrisker, avslutar Coghlan.

Text inspirerad av MSB.

Bild från MSB

Kontakta oss på Svea fastighetsförvaltning för att lära dig mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Benny Johansson – Projektledare & ägare på Svea Fastighetsförvaltning

Relaterade Artiklar

Lokalkonvertering Stockholm

Lokalkonvertering Stockholm

Optimera din BRFs ekonomi och sammanhållning​ Att förstå kundens unika behov och önskemål, med den informationen så kan vi skapa det som denne eftersträvar. Vi blandar funktion med estetik och utför lösningar som

Läs Mer »
störningar i brf

Lösningar på Boendestörningar

Hantera störningar i föreningen I en bostadsrättsförening bor olika människor och ibland klagar grannar på varandra. Vi kommer gå igenom några av de vanligaste störningarna och hur en styrelse i en förening ska

Läs Mer »
Ekonomisk återhämtning fastighetsvörvaltning

Återhämtning på Bostadsmarknaden i Stockholm

Återhämtning på bostadsmarknaden under 2024 I köp- och säljförhållanden Enligt den senaste Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, som är Sveriges största mäklarföretag, visar bostadsmarknaden tecken på återhämtning.  I denna undersökning deltog 418 mäklare som gav

Läs Mer »

Vill du veta mer?

UC kredit Guld

SVEA FASTIGHETSFÖRVALTNING INGÅR I SAMMA KONCERN

Sjöstadskajen 1, 178 51 - EKERÖ

08 410 400 14 / 070 875 69 70

info@sveafastighetsforvaltning.se

LYCKAT!

Du kan nu stänga detta fönster

Offertförfrågan

Välkommen till Svea fastighetsförvaltning! Vi erbjuder en användarvänlig och optimerad lösning för offertförfrågan inom fastighetsförvaltning för både föreningar och företag.
Genom att fylla i vårt formulär kan du snabbt och smidigt begära en offert anpassad efter dina specifika behov.

Vår erfarna personal kommer att behandla din offertförfrågan noggrant och ge dig en konkurrenskraftig offert inom kort tid.
Tveka inte att skicka en offertförfrågan och ta det första steget mot att få en skräddarsydd lösning för din fastighet. Vi är stolta över att vara din pålitliga partner inom fastighetsförvaltning.

Felanmälan

Vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta jouren. Ett ärende är akut om det innebär risk för skada på egendom eller person. Om felet inte är akut och kan hanteras som felanmälan rekommenderar vi att ni kontaktar felanmälan vardagar 07-16. Observera att ärenden på jourtid debiteras extra.

Vill du anmäla att något är trasigt eller ur funktion i allmänna utrymmen? Ring oss vardagar mellan 08-16. Är du bostadsrättsinnehavare kan du också anlita oss för att arbeten i din lägenhet men då debiteras du och inte din förening/hyresvärd.

Felanmälan vardagar: 08:00 – 16:00

08 – 410 409 15

Jourtelefon alla dagar 16:00-08:00

08 – 400 209 84